Scientology is een jonge religie. Om te kunnen groeien, worden donaties gevraagd voor huisvesting en promotie. Dit is logisch, maar de vereiste bedragen zijn extreem hoog en worden veelal op bedenkelijke wijze besteed.

De Geldmachine

Ledenaantal Scientology

Volgens interne promotie uit eind 2011 hebben ruim 250 mensen gedoneerd voor een nieuw kerkgebouw in Amsterdam.

Artikel Nieuwe Revu 2007
Een anoniem ex-lid categortiseert Scientology als één grote geldmachine in dit interview (scroll naar beneden).
Interne promotie begin 2012

Een lid met de bijnaam Captain Cash roept andere leden op zich in de schulden te steken: "...and I want to hear your credits creak."

Opening van een Ideale Org
Openingen van nieuwe gebouwen, zogenaamde Ideale Orgs, worden gepubliceerd op Scientology.nl. Inmiddels zijn er wereldwijd enkele tientallen geopend.

De Nederlandse Ideale Org
Eind 2013 werd dit gebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam gekocht.
  • Donaties aan de Ideale Org
    In 2006 begon Scientology donaties te vragen voor een nieuw gebouw. Volgens intern promotiemateriaal is begin 2012 68% van het aankoopbedrag van €5 miljoen binnengehaald, per jaar ongeveer 600.000 euro. Uit de lijst donateurs (gepubliceerd op deze site) blijkt dat de helft hiervan is afkomstig van vijf huishoudens en 90% van 43 huishoudens. Overigens droegen Nederlandse Scientologen jaarlijks ook een halve ton bij aan het zogenaame Superkrachten gebouw, welke recentelijk geopend is in de Amerikaanse stad Clearwater.
Omzet uit cursussen en therapie
De inkomsten van Scientology bedragen jaarlijks tussen de 6 en 8 ton (paragraaf 2.2.6). Daarvan is Scientology het grootste gedeelte (zo'n 6 ton) kwijt aan de huur van het huidige pand in het centrum van Amsterdam.

Super Power gebouw
Ook donaties voor dit gebouw, het zogenaamde Super Power gebouw in de stad Clearwater, zijn op internet gepubliceerd (screenprint). De Nederlandse donaties zijn daarbij geïdentificeerd aan de hand van de lijst donateurs voor de Amsterdamse Ideale Org. Tot 2010 is ongeveer 7 ton gedoneerd, jaarlijks ongeveer een halve ton. In november 2013 is het gebouw geopend.
  • Donaties aan de IAS
    Interne overzichten van donaties aan de Internationale Associatie van Scientologen zijn door ex-leden op het net geplaatst (links zijn om privacyredenen achterwege gelaten). In de lijst uit 2010 staan 57 Nederlandse donaties vermeld van in totaal 6.7 miljoen dollar, waarvan de helft afkomstig is van een zevental huishoudens. In de lijst uit 2006 bedragen de Nederlandse donaties nog 3.7 miljoen dollar. Tussen 2006 en 2010 is dus 3 miljoen dollar opgehaald (jaarlijks zo'n 600.000 euro). Het geld wordt volgens Scientology gebruikt voor promotiecampagnes.

Volgens interne overzichten zijn de ruim 250 Nederlandse Scientologen ieder jaar zo'n twee miljoen euro kwijt aan hun kerk, gemiddeld bijna 10.000 euro per persoon per jaar.

Dit geld besteden zij vooral aan de cursussen en therapie die Scientology aanbiedt, donaties aan de Amerikaanse moederorganisatie en donaties voor een pand in Amsterdam wat in 2013 is aangekocht. Dit laatste is onderdeel van een wereldwijde campagne om nieuwe gebouwen aan te kopen, zogenaamde Ideale Orgs.

Volgens een ex-lid steken vrijwel alle Scientologen zich in de schulden om deze bedragen op te kunnen hoesten, hetgeen lijkt te worden bevestigd door intern promotiemateriaal.

Scam of Scientology

Ongelofelijk populair
Scientology beweert miljoenen leden te hebben, en populair te zijn in meer dan 200 landen, terwijl er slechts 194 landen bestaan.

Interne promotie uit 2012
Merk op dat de grafieken over de groeiende ledenaantallen geen cijfers bevatten.

  • Werkelijk aantal Scientologen
    Census, de Amerikaanse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek, vermeldt 55.000 resp. 25.000 als het aantal Scientology-leden in 2001 en 2008. Alhoewel het een grootschalig onderzoek betreft met ruim 50.000 respondenten, zijn deze aantallen flink lager dan de meetonnauwkeurigheid. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat het aantal Scientologen gehalveerd is. Het aantal is in lijn met andere schattingen.
Daling in Australië
Omdat het een volledige volkstelling betreft, is de gemelde daling van bijna 14% in vijf jaar behoorlijk betrouwbaar.

Kleiner dan 30 jaar geleden
In het sekterapport van de Tweede Kamer uit 1984, opgesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen in Jonestown, wordt het aantal van 320 actieve leden genoemd. Tussen 2006 en begin 2012 hebben in totaal 260 Scientologyleden voor de Ideale Org gedoneerd. Ex-leden noemen een aantal van 100 tot 200 leden.

Ideale Org Northumbria, 2012
Dit gebouw is aangekocht in 2007. Ook in Philadelphia, Zürich, Birmingham, Zimbabwe, Durban, Plymouth, San Diego, New Haven, Kopenhagen, St Louis, Budapest, Cape Town, Kansas City, Venezuala, New York, Montreal, Detroit, Atlanta, Sardinië, Boston, Auckland, San Fernando Valley, Miami en Chicago staan gebouwen al jaren leeg.

Optellen is geen superkracht
De kosten van het opulente Superkrachten Gebouw bedragen volgens Scientology 100 miljoen dollar terwijl bijna 180 miljoen is gedoneerd. Deze fraude staat centraal in een rechtzaak aangespannen door ex-leden.
Één miljard dollar opgepot
Debbie Cook was ooit een boegbeeld voor Scientology. Begin 2012 stelt ze dat Scientology inmiddels een miljard dollar heeft opgepot en sluit zich daarmee aan bij de ruim 2.000 ex-leden die op internet, de rechtzaal of in de media hun verhaal hebben gedaan.
Intimidatiecampagnes
De infameuze intimidatiecampagnes van Scientology zijn de laatste jaren diverse keren onderwerp geweest van documentaires (1, 2, 3, 4). De Scientologykerk heeft in een rechtzaak toegegeven dergelijke campagnes, waaraan soms miljoenen worden uitgegeven, te organiseren.
Zelfverrijking?
De motor in het midden (de andere twee zijn van Tom Cruise) is volgens ex-leden slechts één van de vele privé-aankopen door Miscavige met geld van de kerk.
BelgiË en Frankrijk
Ook bij de vervolging van Scientology in zowel Frankrijk als België blijkt de bewijslast voor afpersing en oplichting in interne dossiers vastgelegd te zijn. Afgebeeld is bijvoorbeeld een Franse instructie om een lid, Alain Stoffen, vast te houden in een ruimte tot hij heeft betaald.
Een onzichtbare groei

Scientologen doneren deze enorme bedragen in de overtuiging dat Scientology erg succesvol is. Interne propaganda (zoals hierlangs afgebeeld) over miljoenen leden en enorme groei, staat echter in scherp contrast met overheidsstatistieken. In de VS, het land met veruit de meeste leden, zijn er bijvoorbeeld slechts enkele tienduizenden Scientologen, terwijl Scientology in Nederland kleiner is dan 30 jaar geleden.

Bedenkelijke bestedingen

De wijze waarop donaties worden besteed is vaak al even problematisch. Om te beginnen zijn de Ideale Org gebouwen veel te duur voor de kleine, lokale Scientologygemeenschappen. Wereldwijd staan tientallen gebouwen al jarenlang leeg omdat er geen geld is voor renovaties.

Ten aanzien van de donaties aan de moederorganisatie in Amerika is het ondoorzichtig wat er precies met het geld gebeurt. Religieuze organisaties in de VS zijn niet verplicht financiële jaarrekeningen te overleggen en Scientology doet dit ook niet.

Volgens ex-leden wordt een groot deel van de inkomsten opgepot (inmiddels zou het om meer dan een miljard dollar gaan). Ook wordt veel geld uitgegeven aan intimidatiecampagnes van ex-leden en zelfverrijking van de huidige leider van Scientology, David Miscavige.

Volgende