Scientology is in Frankrijk in 2013 veroordeeld voor fraude, terwijl hiervoor in België en in de VS rechtzaken lopen. De Duitse overheid kenmerkt Scientology als criminogeen, ofwel een organisatie die crimineel gedrag stimuleert.

Ook in Nederland is Scientology het best te karakteriseren als een criminogene organisatie. Hieronder volgt een overzicht van de wetsovertredingen die Scientology op structurele wijze begaat.

Wetsovertredingen zonder overheidsingrijpen

Consumentenwetgeving

In het buitenland ligt Scientology veelal onder vuur wegens de agressieve wijze waarop zij haar leden grote sommen geld afhandig maakt. Ook in Nederland worden leden onder enorme en mogelijk onwettige druk gezet om geld af te staan. Daarnaast suggereert Scientology dat haar cursussen bovenmenselijke krachten kunnen opleveren.

In de algemene voorwaarden voor het volgen van dergelijke cursussen wordt gesteld dat het niet mogelijk is om de Scientologykerk aan te klagen in het geval van een geschil. Een dergelijke voorwaarde is onwettig, hetgeen de kerk poogt te overbluffen door zich te beroepen op een niet bestaande wet.

The Money Machine
Dit Amerikaanse exposé, gebaseerd op interviews met bijna 50 ex-leden en interne documenten, laat zien hoe leden onder enorme druk worden gezet om geld af te staan. Ook in Frankrijk en België ligt de nadruk bij de strafvervolging op afpersing.
Onwettige donatiepraktijken

Getuigenissen uit 2001, 2007, 2010 en 2015 beschrijven enorme druk om geld af te staan voor donaties of cursussen, zoals herhaaldelijk agressief aandringen of leden vasthouden in een ruimte tot ze geld toezeggen. Volgens experts zijn deze praktijken juridisch onacceptabel.

Uit een coma met Scientology
Deze claim (op een inmiddels vervangen website) dat het met Scientology mogelijk is mensen uit een coma te wekken, is behalve grappig ook onwettig (zie sublid q).

Onwettige algemene voorwaarden

Het getoonde contract overtreedt deze (lid n) bepaling rond algemene voorwaarden. Op wetten.nl kan makkelijk opgezocht worden dat de Wet op Kerkgenootschappen niet bestaat. Het afgebeelde contract is afkomstig uit 1995 en kan dus inmiddels gewijzigd zijn.

Privacyschendingen in 1984
Tijdens de therapie-sessies van de Scientologykerk wordt een e-meter (een primitieve leugendetector) gebruikt. Alles wordt opgeslagen in dossiers. De sektecommissie van de Tweede Kamer, die werd aangesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen in Jonestown, vindt de privacyschendingen rond deze dossiers zelfs zo ernstig dat zij stelt dat de kerk verboden zou moet worden als er geen verbetering optreedt.

Privacyschendingen in 2000
Om cursussen te volgen moet een contract getekend worden waarmee de kerk zich niet houdt aan het inzagerecht (Art. 35 WPB). In 2000 krijgt een ex-lid pas na tussenkomst van de rechter inzage in haar gegevens. De Scientologykerk stelt op last van de Registratiekamer, de voorganger van de Commissie Bescherming Persoonsgegevens, een privacy-officer aan.

Privacyschendingen in 2009
In 2009 blijkt dat de kerk 60.000 dossiers bijhoudt (link naar Kamervragen). Een journalist krijgt eenvoudig toegang tot zeer gevoelige privé-informatie, een overtreding op Art. 13 WBP. Een deel hiervan, zoals verklaringen tot Suppressief Persoon, is niet te verenigen met het gestelde doel (persoonlijke ontwikkeling), een overtreding op Art. 9 WBP. In Italië (2010) en België (1999) werden de dossiers van de Scientologykerk wegens vergelijkbare problematiek in beslag genomen.

Privacyschendingen in 2015
In 2015 wordt door de kerk geïnfiltreerd door een journaliste van het programma Rambam. Opnieuw blijken hieruit structurele overtredingen van privacywetgeving. De journalist wordt gefilmd tijdens sessies waarin traumatische ervaringen besproken moeten worden, dossiers van andere leden blijken rond te slingeren in het gebouw en de journaliste krijgt pas na langduring aandringen toestemming (een deel van) haar dossier in te zien.

Privacywetgeving

De Scientologykerk legt dossiers aan van haar leden met daarin een aanzienlijke hoeveelheid gevoelige privé-informatie. Deze dossiers worden geacht vertrouwelijk te zijn, maar het blijkt dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens structureel wordt overtreden.

Al in 1984 levert een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer stevige kritiek op de wijze waarop de kerk met de dossiers omgaat. In 2000 wordt de kerk, na klachten van een ex-lid, gedwongen een privacy-officer aan te stellen.

Verslaggevers van de Nieuwe Revu constateren in 2009 echter opnieuw dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens op diverse punten wordt overtreden. Ondanks kamervragen treedt het OM hier niet tegen op. In 2015 blijkt deze problematiek nog steeds te bestaan als het programma Rambam erin slaagt om undercover opnames te maken in de kerk.

Vorige Volgende