"De hele gruwelijke toekomst van deze planeet, met iedere man, iedere vrouw en ieder kind erop en uw eigen lot voor de komende talloze biljoenen jaren, zijn afhankelijk wat u hier en nu doet met en in Scientology." - Interne promotie, 2012


Op deze site wordt Scientology gepresenteerd als een criminogene organisatie die wordt gerund door een destructieve sekte. Scientologen daarentegen zien zichzelf juist als een elite die de mensheid van de ondergang zal behoeden, zoals blijkt uit bovenstaande quote uit de belangrijkste doctrine van Scientology, Keep Scientology Working.

Wie er ook gelijk heeft, Scientology is in ieder geval een extreem fascinerende organisatie met zeer rijke geschiedenis aan de meest bizarre gebeurtenissen. Voor wie meer wil begrijpen over deze unieke wereld, volgt hieronder (verdeeld naar doelgroep) een leeswijzer naar de beste bronnen. Dit is overigens geheel op eigen risico aangezien ik uit eigen ervaring weet dat het zeer verslavend kan blijken om je te verdiepen in deze organisatie.
Engelstalig

Van de talloze Engelstalige sites, fora en blogs over Scientology, is er één veruit de beste: het blog van journalist Tony Ortega, waarin hij dagelijks de nieuwste ontwikkelingen rond Scientology bespreekt.

De beste geschiedschrijving van Scientology is te vinden in het boek Going Clear van Lawrence Wright. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ruim een dozijn autobiografiën verschenen van ex-leden waarvan de beste (naar mijn mening) Counterfeit Dreams van Jefferson Hawkins is.
Nederlandstalig

Er is één autobiografisch boek over Scientology vertaald naar het Nederlands: Blind Geloof, waarin het nichtje van de leider van Scientology, Jenna Miscavige, vertelt over haar jeugd in Scientology.

Een Nederlandstalig boek gericht op een complete geschiedschrijving van Scientology bestaat momenteel niet. Wel zijn hiervoor diverse goede sites beschikbaar. Het Tweede Kamer rapport over sektes uit 1984, beslaat de periode van 1970 tot 1984. De jaren '90 worden vooral beschreven op de site van Karin Spaink. De gebeurtenissen aan het begin van de jaren 2000 vind je terug op de site van Jeta Eggers, terwijl de periode tot 2012 te vinden is op de site van de oprichter van deze site, Peter Schilte. De huidige versie van deze site is afkomstig uit juli 2012 en is bijgewerkt met de laatste stand van zaken tot april 2015.
Specifiek voor Scientology leden

Scientology-leden zullen over het algemeen mijn site negeren omdat mijn boodschap lijnrecht tegenover hun overtuigingen staat. Iedere Scientoloog ziet echter wel eens dingen gebeuren die duiden op problemen in hun organisatie. Ik hoop dat iedere Scientoloog die bereid is dit te erkennen, de moed zal opbrengen om een gedegen Doubt Formula te doen.

Daarvoor zijn tal van bronnen beschikbaar die specifiek op Scientologen zijn gericht. De beste zijn naar mijn mening het e-book Leaving Scientology (gebaseerd op het gelijknamige blog) en dit blog van een voormalig staflid uit Chicago. Beiden bevatten een serie artikelen die Scientologen uitdaagt om hun overtuigingen over Scientology voor zichzelf ter discussie te stellen.

De site Friends of LRH is geschreven door hervormingsgezinde Scientologen en richt zich vooral op outtech en squirreling door de Scientologykerk. Deze termen betekenen het niet volgen, respectievelijk wijzigen van de Scientologyleer (hier een onweerlegbaar voorbeeld). Beiden werden door de oprichter van Scientology, L Ron Hubbard, streng verboden en vooral voor leden van de eerste generatie is dit vaak een breekpunt.

Daarnaast zijn de blogs van Mark Rathbun en Mike Rinder aan te bevelen, aangezien dit bij uitstek de plekken zijn waar hervormingsgezinde Scientologen zich verzamelen.

Tenslotte zijn er twee Nederlandse Scientology-organisaties die onafhankelijk van de Scientologykerk (en binnen de wet) opereren: Stichting True Source Scientology en Ron's Org.

Op geen van bovenstaande sites is informatie opgenomen over vertrouwelijke OT niveau's.